Συναιτερισμός Εκλεκτών Δελφικών Προϊόντων

 

 

 

Στην ιστορική και παγκόσμια γνωστή περιοχή των Δελφών, η οποία αποτελεί πόλο έλξης λόγω του πολιτισμικού της ενδιαφέροντος καθώς και του μοναδικού φυσικού της κάλλους, παράγονται παραδοσιακά τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Μέσα από το πνεύμα αυτό, τέσσερεις ντόπιοι μικροί παραγωγοί και τυποποιητές ένωσαν τις δυνάμεις τους και με κίνητρο την αγάπη τους για την Δελφική Γή δημιούργησαν την ομάδα «ΣΥΝ-ΔΕΛΦΥΣ» η οποία έρχεται να συνδέσει τον πολιτισμό και τον τουρισμό με τα τοπικά προϊόντα. Πρόκειται για τον «ΑΓΝΟ ΣΑΠΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΔΕΛΦΩΝ» ο οποίος αποτελεί μια από τις τρεις δράσεις του Κοι.σ.π.ε  ν . Φωκίδας και παράγει σαπούνι από πιστοποιημένο βιολογικό λάδι , αποκλειστικά από τον ελαιώνα της Άμφισσας,   την εταιρία «ΜΕΛΛΗΝ» με έδρα το Μαλανδρίνο Δωρίδος, η οποία παράγει και τυποποιεί βιολογικό μέλι, την εταιρία «ΠΥΘΙΟΝ» η οποία παράγει και τυποποιεί βιολογικό ελαιόλαδο με έδρα το Σερνικάκι και την εταιρία «ΡΑΚΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΑΛΩΝΑ» που παράγει και τυποποιεί τσίπουρο με έδρα την Άμφισσα.

 

Συναιτερισμός Εκλεκτών Δελφικών Προϊόντων

 

 

 

 

Στην ιστορική και παγκόσμια γνωστή περιοχή των Δελφών, η οποία αποτελεί πόλο έλξης λόγω του πολιτισμικού της ενδιαφέροντος καθώς και του μοναδικού φυσικού της κάλλους, παράγονται παραδοσιακά τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Μέσα από το πνεύμα αυτό, τέσσερεις ντόπιοι μικροί παραγωγοί και τυποποιητές ένωσαν τις δυνάμεις τους και με κίνητρο την αγάπη τους για την Δελφική Γή δημιούργησαν την ομάδα «ΣΥΝ-ΔΕΛΦΥΣ» η οποία έρχεται να συνδέσει τον πολιτισμό και τον τουρισμό με τα τοπικά προϊόντα. Πρόκειται για τον «ΑΓΝΟ ΣΑΠΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΔΕΛΦΩΝ» ο οποίος αποτελεί μια από τις τρεις δράσεις του Κοι.σ.π.ε  ν . Φωκίδας και παράγει σαπούνι από πιστοποιημένο βιολογικό λάδι , αποκλειστικά από τον ελαιώνα της Άμφισσας,   την εταιρία «ΜΕΛΛΗΝ» με έδρα το Μαλανδρίνο Δωρίδος, η οποία παράγει και τυποποιεί βιολογικό μέλι, την εταιρία «ΠΥΘΙΟΝ» η οποία παράγει και τυποποιεί βιολογικό ελαιόλαδο με έδρα το Σερνικάκι και την εταιρία «ΡΑΚΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΑΛΩΝΑ» που παράγει και τυποποιεί τσίπουρο με έδρα την Άμφισσα.

 

 

 

 

Συναιτερισμός Εκλεκτών Δελφικών Προϊόντων

 

 

 

 

Στην ιστορική και παγκόσμια γνωστή περιοχή των Δελφών, η οποία αποτελεί πόλο έλξης λόγω του πολιτισμικού της ενδιαφέροντος καθώς και του μοναδικού φυσικού της κάλλους, παράγονται παραδοσιακά τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Μέσα από το πνεύμα αυτό, τέσσερεις ντόπιοι μικροί παραγωγοί και τυποποιητές ένωσαν τις δυνάμεις τους και με κίνητρο την αγάπη τους για την Δελφική Γή δημιούργησαν την ομάδα «ΣΥΝ-ΔΕΛΦΥΣ» η οποία έρχεται να συνδέσει τον πολιτισμό και τον τουρισμό με τα τοπικά προϊόντα. Πρόκειται για τον «ΑΓΝΟ ΣΑΠΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΔΕΛΦΩΝ» ο οποίος αποτελεί μια από τις τρεις δράσεις του Κοι.σ.π.ε  ν. Φωκίδας και παράγει σαπούνι από πιστοποιημένο βιολογικό λάδι  αποκλειστικά από τον ελαιώνα της Άμφισσας,   την εταιρία «ΜΕΛΛΗΝ» με έδρα το Μαλανδρίνο Δωρίδος, η οποία παράγει και τυποποιεί βιολογικό μέλι, την εταιρία «ΠΥΘΙΟΝ» η οποία παράγει και τυποποιεί βιολογικό ελαιόλαδο με έδρα το Σερνικάκι και την εταιρία «ΡΑΚΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΑΛΩΝΑ» που παράγει και τυποποιεί τσίπουρο με έδρα την Άμφισσα.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΔΕΛΦΥΣ